Thang đo GAD-7: Tầm soát rối loạn lo âu

van hanh


  Không có (0) Vài ngày (1) Hơn nửa số ngày (2) Gần như mỗi ngày (3)
  Cảm thấy, lo lắng, sợ hãi, đứng trên bờ vực
  Không thể ngừng hoặc kiểm soát lo lắng
  Lo lắng quá mức về các vấn đề khác nhau
  Khó có thể cảm thấy thư giãn
  Bứt rứt/ bồn chồn không thể ngồi yên
  Dễ bực tức hoặc bị làm phiền
  Cảm thấy sợ sắp có điều gì đó tồi tệ có thể xảy ra
  Những vấn đề này ảnh hưởng đến công việc, đời sống, các mối quan hệ bạn như thế nào?  Liên hệ Close
  Đặt lịch
  Kiểm tra
  sức khỏe
  Close