Văn bằng chuyên môn

van hanh

 

STT Họ Tên Số CCHN Chuyên khoa Khung giờ làm việc
1 Lê Thị Bích Phượng 002045/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp T2: 7:30 -> 17:00; T4: 7:30 -> 17:00; T6: 7:30 -> 17:00
2 Lê Thị Thu Vân 008757/HCM-CCHN Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật kiêm phụ trách chuyên khoa Nội T2: 7:00 -> 19:00; T3: 7:00 -> 19:00; T4: 7:00 -> 19:00; T5: 7:00 -> 19:00; T6: 7:00 -> 19:00; T7: 7:00 -> 19:00; CN: 7:00 -> 19:00
3 Phạm Dũng Tiến 0013793/BYT-CCHN Phụ trách phòng Chẩn đoán hình ảnh T2: 7:00 -> 19:00; T3: 7:00 -> 19:00; T4: 7:00 -> 19:00; T5: 7:00 -> 19:00; T6: 7:00 -> 19:00; T7: 7:00 -> 19:00; CN: 7:00 -> 19:00
4 Trần Nguyễn Khánh Minh 009058/BD-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tâm Thần T2: 7:30 -> 17:00; T3: 7:30 -> 17:00; T4: 7:30 -> 17:00; T5: 7:30 -> 17:00; T6: 7:30 -> 17:00; T7: 7:30 -> 12:00
5 Nguyễn Kiều Vân 029668/HNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội. T2: 7:30 -> 17:00; T3: 7:30 -> 17:00; T4: 7:30 -> 17:00; T5: 7:30 -> 17:00; T6: 7:30 -> 17:00; T7: 7:30 -> 17:00
6 Nguyễn Phạm Thị Kim Thoa 011663/HCM-CCHN Phụ trách chuyên khoa Nhi T2: 7:00 -> 16:30; T3: 7:00 -> 16:30; T4: 7:00 -> 16:30; T5: 7:00 -> 16:30; T6: 7:00 -> 16:30; T7: 7:00 -> 16:30
7 Lê Tự Phúc 004315/GL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh T2: 7:30 -> 17:00; T3: 4:30 -> 17:00; T4: 7:30 -> 17:00; T5: 7:30 -> 17:00; T6: 7:30 -> 17:00
8 Đào Thị Thu Hương 049847/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp, Tâm Thần. T7: 13:30 -> 17:00
9 Lê Thị Tuyết Nhung 007879/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm thủ thuật chuyên môn. T7: 7:30 -> 17:00
10 Nguyễn Anh Diễm Thúy 011020/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội thần kinh T7: 7:30 -> 12:00
11 Nguyễn Đào Uyên Trang 049768/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp T7: 13:30 -> 17:00
12 Trương Hoàng Huy 008697/ĐNA-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại T2: 7:30 -> 17:00; T6: 7:30 -> 17:00
13 Nguyễn Thị Thanh Lan 009053/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm thủ thuật chuyên khoa. T6: 13:30 -> 17:00
14 Võ Văn Sĩ 001259/HCM-CCHN Phụ trách chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình T2: 7:00 -> 16:30; T3: 7:00 -> 16:30; T4: 7:00 -> 16:30; T5: 7:00 -> 16:30; T6: 7:00 -> 16:30

 

STT Họ Tên Số CCHN Chuyên khoa Khung giờ làm việc
1 Vương Minh Nguyệt 004021/BYT-CCHN Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 T2: 7:00 -> 19:00; T3: 7:00 -> 19:00; T4: 7:00 -> 19:00; T5: 1:00 -> 19:00; T6: 7:00 -> 19:00; T7: 3:00 -> 19:00; CN: 7:00 -> 19:00
2 Nguyễn Nhân Khả 004676/BYT-CCHN Phụ Trách phòng  Xét nghiệm T2: 7:00 -> 19:00; T3: 7:00 -> 19:00; T4: 7:00 -> 19:00; T5: 7:00 -> 19:00; T6: 7:00 -> 19:00; T7: 7:00 -> 19:00; CN: 7:00 -> 19:00
3 Đào Duy Tân 013279/ĐNAI-CCHN Thực hiện theo quyết định số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 T2: 7:00 -> 19:00; T3: 7:00 -> 19:00; T4: 7:00 -> 19:00; T5: 7:00 -> 19:00; T6: 7:00 -> 19:00; T7: 7:00 -> 19:00; CN: 7:00 -> 19:00
4 Nguyễn Tấn Tô 0004839/BĐ-CCHN Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, huyết áp T2: 7:30 -> 17:00; T3: 7:30 -> 17:00; T4: 7:30 -> 17:00; T5: 7:30 -> 17:00; T6: 7:30 -> 17:00; T7: 7:30 -> 17:00; CN: 7:00 -> 19:00
5 Nguyễn Vũ Bảo Trân 0026645/HCM-CCHN Thực hiện theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 T2: 7:00 -> 19:00; T3: 7:00 -> 19:00; T4: 7:00 -> 19:00; T5: 7:00 -> 19:00; T6: 7:00 -> 19:00; T7: 7:00 -> 19:00; CN: 7:00 -> 19:00
6 Phan Thị Kim Anh 052899/HCM-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động theo quy định tại thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. T2: 7:00 -> 19:00; T3: 7:00 -> 19:00; T4: 7:00 -> 19:00; T5: 7:00 -> 19:00; T6: 7:00 -> 19:00; T7: 7:00 -> 19:00; CN: 7:00 -> 19:00
7 Trần Thúy An 049777/HCM-CCHN Điều dưỡng T2: 7:00 -> 19:00; T3: 7:00 -> 19:00; T4: 7:00 -> 19:00; T5: 7:00 -> 19:00; T6: 7:00 -> 19:00; T7: 7:00 -> 19:00; CN: 7:00 -> 19:00
8 Trịnh Thị Phượng 048953/HCM-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động theo quy định tại thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. T2: 7:30 -> 17:00; T3: 7:30 -> 17:00; T4: 7:30 -> 17:00; T5: 7:30 -> 17:00; T6: 7:30 -> 17:00; T7: 7:30 -> 17:00
Liên hệ Close
Đặt lịch
Kiểm tra
sức khỏe
Close