Chuyên gia tâm lý NHIÊU QUANG THIỆN NHÂN

van hanh

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Cử nhân Tâm lý học) (2014-2018).
  • Hội khoa học tâm lý – giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (Tiếp cận trị liệu nhận thức hành vi cơ bản và nâng cao) (2017-2018)
  • Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch liên kết Đại học Công giáo Louvain, Vương quốc Bỉ (Chứng chỉ sau đại học chuyên khoa Tâm lý Trị liệu Hệ thống và liệu pháp Gia đình – Khóa V) (2018-2022): đang tham gia.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1) Từ 2018 đến 2019 : Công ty TNHH Touching Soul
Vị trí : Chuyên viên tâm lý.
2) Từ 2020 đến nay : Phòng khám Đa khoa Hello Doctors
Vị trí : Chuyên viên tâm lý.
3) Từ 2020 đến nay : Khoa Lão – Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Vị trí : Nghiên cứu viên tâm lý lâm sàng.
4) Từ 6/2021 đến 9/2021 : Mô hình Chăm sóc người bệnh COVID-19 ở cộng đồng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Vị trí : Tình nguyện viên tư vấn tâm lý.
5) Từ 6/2021 đến 9/2021 : Dự án Sổ tay sức khỏe Covid-19, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Vị trí : Ban biên soạn.
6) Từ 6/2021 đến 9/2021 : Chương trình hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho nhân viên y tế trong mô hình chăm sóc F0 tại nhà, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Vị trí : Ban giảng huấn.
7) Từ 2021 đến nay : Chi hội Bệnh Mất Ngủ, Hội Y Học Giấc Ngủ Việt Nam
Vị trí : Ủy viên Ban chấp hành.

  • Thạc sĩ Tâm lý lâm sàng
  • Chuyên viên tâm lý
Liên hệ Close
Đặt lịch
Kiểm tra
sức khỏe
Close